Gümrük ve Ticaret Denetmeni Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı

Gümrük ve Ticaret Denetmeni Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı yayımlandı. Gümrük ve Ticaret denetmeni olmak isteyen kişiler için açılan yeni sınav ile toplam 300 kişilik personel alımında bulunacağını duyurdu. Gümrük ve Ticaret Denetmenliği için 60 kimya, 60 makine, 60 elektrik, elektrik elektronik, 60 tekstil mühendisi, 60 hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme ve iktisat fakültesi mezunu alınacaktır. Gümrük ve Ticaret Denetmeni Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı için başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranılan genel nitelikler ise şöyle;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

b) Yukarıdaki tabloda sayılan fakülte ve bölümler veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, söz konusu fakülte veya bölümlere denk sayılan fakülte, yüksekokul veya bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini müracaatları sırasında kurumsal internet sitesinden ulaşacakları iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.)

c) 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

ç) Yazılı sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (03.03.1978 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

d) Erkek adayların askerliğini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak,

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak .

3- Değerlendirme yöntemi: Yazılı sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 tam puan almak gerekir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması başarı sırasını oluşturur.

4- Sınav başvuru tarihi ve şekli: Sınav başvuruları 27 Ocak – 04 Şubat 2013 tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.gtb.gov.tr) yapılacaktır.

5- Sınav giriş belgeleri: Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini 25-28 Şubat – 01 Mart 2013 tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığından veya sınav sabahı sınav yerinden elden alacaklardır.

6- Sınav tarihi ve yeri: Yazılı sınav 03 Mart 2013 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.

7- Diğer Hususlar: Giriş sınavını kazananlardan, sınav başvurusunu gerçeğe aykırı yaptıkları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

1 thought on “Gümrük ve Ticaret Denetmeni Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı

  1. 0541 534 02 34 adıyaman myo pazarlama bölümü mezunuyum %40 özürlüyüm ömss den 76 puan aldım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir