Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı yayımladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi insan kaynakları tarafından yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademik personel alım ilanı için başvuruda bulunmak isteyen adayların başvuru işlemlerini en geç 28 Ağustos tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi  akademik personel alımı için verilen ilanın detayı ise şöyle;

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 ve 19 Eylül 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

A-GENEL ŞARTLAR

1) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2) Lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’den en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak. Alan türü değişen programlardan mezun olanların Lisans/Önlisans eğitimine başladıkları puan türünde ALES’ ten en az 70 puan almış olmak.

3) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

B-ÖZEL ŞARTLAR

a) Adayların İlan edilen alanla ilgili istenilen en az iki (2) yıl deneyimin belgelendirilmesi gerekmektedir. (Hizmet, Resmi Kurumda ise; hizmet belgesi, Bağ-kur yada özel işyerinde ise belgenin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınması gerekmektedir.)

b) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4′ lük veya 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği YÖK Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosuna göre esas alınacaktır.

Başvurma yeri ve istenen belgeler :

1-Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, kadro ünvanı, T.C. nosunu,yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe,

2-Özgeçmiş,

3-Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi,

4-Lisans diploması fotokopisi (Resmi kurumlarca aslına uygunluğunun tasdiki gerekmektedir.),

5-Lisns transkripti (Resmi kurumlarca aslına uygunluğunun tasdiki gerekmektedir.),

6-Deneyim Belgesi

7-2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

8-Askerlik durum belgesi (657 sayılı Kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)

9- Başvuruların Erciş Meslek Yükseokulu Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra gelecek olan başvuru evrakları işleme alınmayacaktır.

Muafiyet :

Doktorasını tamamlamış olanlar, tıpta Uzmanlık tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularda, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir